ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2561

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด...คลิก