ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดเพื่อเตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดเพื่อเตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)