ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

1 คัน โดยวิธีคัดเลือก


รายละเอียดตามที่แนบ...คลิก