กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กมข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา กมข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Click..