กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กมข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กมข

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Click..