กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ไปฝึกตรวจประเมินตามรายการการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในแปลงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง