กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างเหมาจัดทำเคียวเกี่ยวข้าวสำหรับประธานในพิธีบวงสรวงการรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบงานจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด