ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง click..