กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างเหมาเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติทำสครัปขัดผิว และน้ำยาซักผ้าจากข้าว ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว รุ่นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด