กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GS-04)โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบบันทึกข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GS-04)โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กมข.

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  Click..