กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Click..