กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Click..