กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี 2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ปี 2561 กมข. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click..