กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดซื้อน้ำมันสำหรับเติมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน  6 กง 8538 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด