กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด