ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60 12 15