ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฏฮ-9928 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม