ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม