ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน14122017105638 0001

 14122017105638 0002