กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารก่อน/หลัง สัมมนา กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างจัดทำเอกสารก่อน/หลัง สัมมนา กมข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  Click..