กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561  Click..