ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคุณลักษณะรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องคุณลักษณะเฉพาะรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อพร้อมอุปกรณ์