กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์   (e-bidding)  คลิ๊ก...