กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงู ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้นรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด