กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างจัดนิทรรศการข้าวเป็นยา ธัญโอสถ ภายใต้การจัดประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด