กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด