กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ออ ๗๒๒๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด