ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง จำหน่ายข้าวสาร โครงการคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ และน้ำมันรำข้าว ปี ๒๕๕๙

ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่องจำหน่ายข้าวสาร โครงการคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการใช้ประโยชน์จากรำ และน้ำมันรำข้าว ปี ๒๕๕๙