กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด