ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวตลาดเฉพาะ06122017140803 0001