ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร ประกอบการฝึกอบรม

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนาเบื้องต้น

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม