กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการทะเบียน 2 กบ 8432 กทม.

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถราชการ