ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ

ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560


อ่านเพิ่มเติม