ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 10 สิงหาคม 2561 5
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 10 สิงหาคม 2561 4
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 10 สิงหาคม 2561 4
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) กิจกรรม “สานใจคนปลูก ผูกใจคนกิน” 10 สิงหาคม 2561 6
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว 10 สิงหาคม 2561 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิวเซอร์ ชุดทำภาพและเป็นตัวละลายหมึก และ เบลท์ ยูนิต ชุดสายพานลำเลียงกระดาษไปทำภาพ ของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 สิงหาคม 2561 4
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2561 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 06 สิงหาคม 2561 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 06 สิงหาคม 2561 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ของกรมการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2561 3