ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "65 พรรษา แห่งการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 April 2563 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 April 2563 13
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hup) 03 April 2563 4
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม 03 April 2563 5
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 02 April 2563 11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) 01 April 2563 8
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อใช้ปลูกในสถานีเรียนรู้การปลูกพืชหลังนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 March 2563 1
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและจำทำรั้วด้านหน้าศุนย์วิจัยข้าวชุมแพ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 March 2563 15
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดไข้แบบอินฟราเรด 27 March 2563 19
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ 27 March 2563 2