ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักบริหารกลาง ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562 3
สำนักบริหารกลาง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q และการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธ์ุแท้ 21 สิงหาคม 2562 4
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมาตรฐานสหภาพยุโรป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562 9
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 19 สิงหาคม 2562 5
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 19 สิงหาคม 2562 7
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชล-6170 15 สิงหาคม 2562 6
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหนังสือพิมพ์เพื่อลงพิมพ์ประกาศคำสั่งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของกรมการข้าว 09 สิงหาคม 2562 7
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 สิงหาคม 2562 7
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 สิงหาคม 2562 8
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 11