ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2560 10
ประกาศการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 298,200 ใบ 10 สิงหาคม 2560 26
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าว ปี 2560 โครงการ Niche Market ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 10 สิงหาคม 2560 22
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 08 สิงหาคม 2560 24
รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 07 สิงหาคม 2560 17
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2560 43
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำศูนย์ข้อมูลตลาดข้าวเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 31 กรกฎาคม 2560 22
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2560 76
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2560 58
ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพ และตรวจวิเคราะห์ฯ (Niche Market) ปี 2560 06 กรกฎาคม 2560 50