ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 3
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 3
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน 2562) 15 ตุลาคม 2562 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562 11
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) 10 ตุลาคม 2562 7
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 7 เครื่องและโน้ต 1 เครื่อง ระยะเวลา 5 เดือน 15 วัน 10 ตุลาคม 2562 3
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้าง บำรุง ดูแล และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 10 ตุลาคม 2562 3