ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศสส.อ.3/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 4
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในงานทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2562 3
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 13 กุมภาพันธ์ 2562 4
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังกรมการข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2562 10
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค7886 12 กุมภาพันธ์ 2562 12
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮธ 9233 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซองตราครุฑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 9