ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563 4
สำนักบริหารกลาง ร่างประกาศจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23 มกราคม 2563 18
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางชะลอความเร็วรถ 23 มกราคม 2563 1
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มตราช้าง 2 ห่วง จำนวน 108 แฟ้ม 23 มกราคม 2563 2
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 22 มกราคม 2563 3
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 22 มกราคม 2563 4
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮธ 4193 กทม และ 1กฉ 8267 กทม โดยเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 3
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 7
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 6
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนำสื่อมวลชนดูงานการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 17 มกราคม 2563 2