ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กรมการข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 8
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 17 เมษายน 2562 3
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนาะการเสนอราคาจ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 17 เมษายน 2562 2
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำถุงเงิน-ถุงทองและถุงผ้าแก้วพร้อมบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ ปี 2562 17 เมษายน 2562 3
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 11 เมษายน 2562 22
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพ R1 เครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 1 0105 03 002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 6
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ กรข กข 57 5 0105 03 001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 9
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 11 เมษายน 2562 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 11 เมษายน 2562 10
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว 11 เมษายน 2562 8