ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว (เทศกาลของขวัญ) 30 November 2563 8
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 27 November 2563 0
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำซองครุฑสีน้ำตาล 27 November 2563 0
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊กอัพประตูบานสวิง 27 November 2563 4
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดสัมมนาวางแผนพัฒนาการทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 November 2563 8
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 25 November 2563 0
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 7586 กรุงเทพมหานคร พร้อมบริการติดตั้ง 25 November 2563 0
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เพื่อสาธิตการทำชาข้าวเหนียวดำลืมผัว และข้าวกล้องไข่เจียวสมุนไพรในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2563 7
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอกในโครงการพระดาบสสัญจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 November 2563 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮภ 78586 กรุงเทพมหานคร 16 November 2563 0