ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 22 September 2563 12
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2563 15
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 14 September 2563 12
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายในสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 11 September 2563 18
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 September 2563 15
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้าง บำรุง ดูแล และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2564 11 September 2563 12
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เตาอบไฟฟ้า) 11 September 2563 14
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว 10 September 2563 22
สำนักบริหารกลาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 10 September 2563 16
สำนักบริหารกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารสำนักงานกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 10 September 2563 7