ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกรมการข้าว

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการนาขั้นบันไดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 18 ตุลาคม 2560 4
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 18 ตุลาคม 2560 5
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมลูกกลิ้งสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 17 ตุลาคม 2560 10
ประกาศจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 17 ตุลาคม 2560 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว 12 ตุลาคม 2560 15
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนกันยายน 2560 06 ตุลาคม 2560 26
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 ตุลาคม 2560 15
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สัญญาจ้างทั่วไป สถาบันวิทยาศาสตร์ข้างแห่งชาติ ตกลงจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระบบตู้ปลูกพืชแบบควบคุมสภาวะ โดยวิธีคัดเลือก 04 ตุลาคม 2560 13
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 ตุลาคม 2560 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 ตุลาคม 2560 9