ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 08 April 2563 66
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 April 2563 58
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "65 พรรษา แห่งการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 April 2563 42
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08 April 2563 347
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 07 April 2563 68
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 07 April 2563 58
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนยืวิจัยข้าวอุบลราชธานี 03 April 2563 65
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบกำจัดฝุ่น พัดลมและไซโคลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 April 2563 71
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชั่งบรรจุ กระสอบถุง แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 March 2563 61
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ปี 2563 30 March 2563 120