ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ 09 พฤษภาคม 2561 58
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 08 พฤษภาคม 2561 34
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2560 08 พฤษภาคม 2561 90
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว แบบตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 ชุด 08 พฤษภาคม 2561 35
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธี e - bidding 07 พฤษภาคม 2561 45
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้ครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 พฤษภาคม 2561 49
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือปี 2559 04 พฤษภาคม 2561 65
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 03 พฤษภาคม 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว (งานวันข้าว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 พฤษภาคม 2561 39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 03 พฤษภาคม 2561 46