ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 15
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 24 เมษายน 2561 15
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 เมษายน 2561 19
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2561 18
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร : เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าว แบบตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๐ แรงม้า พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2561 20
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 09 มีนาคม 2561 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 05 มีนาคม 2561 29
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 มีนาคม 2561 46
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 46