ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมีนาคม 2563 13 April 2563 69
วันที่ 13 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 13 April 2563 51
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 13 April 2563 45
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 13 April 2563 39
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 13 April 2563 46
วันที่ 11 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศ 11 April 2563 405
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 April 2563 46
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง อุณหภูมิต่ำ - 86 องศาเซลเซียส 10 April 2563 48
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 09 April 2563 49
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนยืวิจัยข้าวอุบลราชธานี 09 April 2563 201