ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 23 สิงหาคม 2561 120
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ ปี 61 21 สิงหาคม 2561 88
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก 20 สิงหาคม 2561 54
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดออกจากบัญชี จำนวน 71 รายการ 20 สิงหาคม 2561 134
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ 15 สิงหาคม 2561 133
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 89
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08 สิงหาคม 2561 85
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 71
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 07 สิงหาคม 2561 99
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 06 สิงหาคม 2561 67