ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 29 March 2560 235
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 March 2560 273
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 March 2560 417
ศูนย์วิจัยขา้วชุมแพรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 03 March 2560 525
ตารางแสดงราคากลาง(จัดซื้อวัสดุการเกษตร คก.นาแปลงใหญ่ ปี 60)ศมข.ขอนแก่น 28 February 2560 467
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2558 16 February 2560 274
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตแปลงกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558 16 February 2560 303
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 03 February 2560 303
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วันที่ 27/01/2560 27 January 2560 575
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง เช่าคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 23 January 2560 405