ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2560 17 May 2560 250
ประกาศราคากลางจ้างทำแปลงเรียนรู้(นาแปลงใหญ่ ปี60) 17 May 2560 237
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบรรทุกขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว(โครงการฯข้าวมะลิครบวงจรปี60) 15 May 2560 447
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 03 May 2560 268
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือ ปี 2558 03 May 2560 427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบ) จำนวน 6,000 ลิตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 28 April 2560 242
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพลาสติกใส 26 April 2560 254
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 26 April 2560 261
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง 19 April 2560 245
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 19 April 2560 288