ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 กุมภาพันธ์ 2563 13 April 2563 31
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 13 April 2563 39
วันที่ 11 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศ 11 April 2563 327
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 11 April 2563 34
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง อุณหภูมิต่ำ - 86 องศาเซลเซียส 10 April 2563 38
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 09 April 2563 41
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนยืวิจัยข้าวอุบลราชธานี 09 April 2563 129
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563 08 April 2563 55
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 April 2563 49
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "65 พรรษา แห่งการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 April 2563 35