ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 09 ตุลาคม 2561 37
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05 ตุลาคม 2561 67
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 45
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 27 กันยายน 2561 68
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2561 17 กันยายน 2561 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 2 รายการ 10 กันยายน 2561 82
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน 07 กันยายน 2561 75
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 28 สิงหาคม 2561 47
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 สิงหาคม 2561 61