ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2AP และทำความสะอาดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 56
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก พันธุ์ กข 25 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 59
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2562 68
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 60
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 143
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 94
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 72
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 66
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมเมล็ดพันธุ์และตกกล้า นาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 57
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวเลี้ยงแมลงบั่ว และเลี้ยงเพิ่มปริมาณประชากรแมลงบั่ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 80