ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 19 March 2563 27
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปี63 18 March 2563 53
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 18 March 2563 139
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 18 March 2563 23
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตู้ดูดควัน) ด้วยวิธี e-bidding 17 March 2563 21
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร 17 March 2563 21
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศผลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2563 17 March 2563 36
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 16 March 2563 35
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา: ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๕ เครื่อง 13 March 2563 27
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง) 11 March 2563 55