ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบดตัวอย่างเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สกัดดีเอ็นเอจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ตรวจสอบคุณภาพ และเจือจางความเข้มข้นของตัวอย่างดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562 45
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบดตัวอย่างใบข้าว สกัดดีเอ็นเอจากข้าว ตรวจสอบคุณภาพ และเจือจางความเข้มข้นของตัวอย่างดีเอ็นเอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2562 53
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2562 60
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลง ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562 46
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 14 มกราคม 2562 62
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562 58
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลง ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2562 80
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2560 10 มกราคม 2562 65
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลองและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 10 มกราคม 2562 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 09 มกราคม 2562 50