ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2561 30
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงคัดออกที่ใช้ประโยชน์ได้ 01 พฤษภาคม 2561 54
ร่างประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2561 58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท:ประกวดราคาซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 เมษายน 2561 25
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 เมษายน 2561 35
ประกวดราคาซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30 เมษายน 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2561 44
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ (ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย) 26 เมษายน 2561 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ศมข.ขอนแก่น 25 เมษายน 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b ddig) 25 เมษายน 2561 37