ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 July 2560 206
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 25 July 2560 183
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 21 July 2560 262
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 20 July 2560 247
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีองยุธยา เรื่องคุณลักษณะเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม 13 July 2560 297
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 13 July 2560 306
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 July 2560 502
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) 13 July 2560 230
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13 July 2560 266
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 July 2560 286