ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่อง GC 26 July 2560 200
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 July 2560 250
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 26 July 2560 282
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) 26 July 2560 224
ประกาศสถาบันวิทยา่ศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 July 2560 243
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25 July 2560 204
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 July 2560 195
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 25 July 2560 168
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 21 July 2560 248
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 20 July 2560 237