ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ 16 พฤศจิกายน 2559 403
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2559 279
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำแคร่ไม้รองรับเมล็ดพันธุ์ 15 พฤศจิกายน 2559 2207
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 แห่ง 15 พฤศจิกายน 2559 313
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 15 พฤศจิกายน 2559 260
ประกาศสถาบัวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 09 พฤศจิกายน 2559 268
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า(แก้ไข) 09 พฤศจิกายน 2559 303
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่องสอบราคาซื้อสารเคมี 09 พฤศจิกายน 2559 314
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สอบราคาจ้างทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ข้าว(แก้ไข) 08 พฤศจิกายน 2559 331
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 07 พฤศจิกายน 2559 322