ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 17 August 2560 216
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธ์ุข้าวเสื่อมคุณภาพ 17 August 2560 208
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 August 2560 211
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 16 August 2560 208
ผูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 August 2560 221
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 August 2560 273
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 11 August 2560 193
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 11 August 2560 265
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว ปี 2559 10 August 2560 766
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 August 2560 219