ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย 21 August 2560 224
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 21 August 2560 218
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตรางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ 21 August 2560 202
(ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) สัญญาจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 21 August 2560 215
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 21 August 2560 184
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 18 August 2560 233
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 17 August 2560 289
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 17 August 2560 207
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 17 August 2560 190
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 August 2560 246