ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 30 August 2560 307
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 28 August 2560 206
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 August 2560 286
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2558-2559 โดยวิธีขายทอดตลาด 23 August 2560 362
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (รถดำนา8แถว) 22 August 2560 246
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุกดีเซล) 22 August 2560 247
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวปลอดภัย GAP ภายใต้โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 22 August 2560 314
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 22 August 2560 335
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 22 August 2560 197
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 22 August 2560 254