ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 26 เมษายน 2560 221
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 204
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 245
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 29 มีนาคม 2560 192
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 มีนาคม 2560 239
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 มีนาคม 2560 319
ศูนย์วิจัยขา้วชุมแพรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 03 มีนาคม 2560 461
ตารางแสดงราคากลาง(จัดซื้อวัสดุการเกษตร คก.นาแปลงใหญ่ ปี 60)ศมข.ขอนแก่น 28 กุมภาพันธ์ 2560 349
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2560 228
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตแปลงกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2560 257