ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 13 July 2560 274
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 July 2560 390
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) 13 July 2560 197
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13 July 2560 236
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 July 2560 252
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 July 2560 318
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 13 July 2560 307
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 13 July 2560 170
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 12 July 2560 192
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 12 July 2560 376