ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกรมการข้าว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ชนิดตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 March 2563 20
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมปรับปรุงอาหาร จำนวน 3 แห่ง ปี 2563) 27 March 2563 21
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ (e-bidding) 27 March 2563 61
ประะกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) 26 March 2563 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 2) ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2563 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 1) ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 26 March 2563 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 25 March 2563 13
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 March 2563 25
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบปอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 March 2563 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 20 March 2563 12