ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 55 เรื่อง 29 April 2563 168
ประกาศผูชนะจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 28 April 2563 72
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 28 April 2563 43
่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก 28 April 2563 51
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 28 April 2563 105
วันที่ 27 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ 27 April 2563 50
วันที่ 24 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ 24 April 2563 49
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 April 2563 102
วันที่ 22 เมษายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง 22 April 2563 52
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ (โรงงานA2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 April 2563 50