ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย (พ) ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 85
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 62
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2560 18 ตุลาคม 2561 55
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 65
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ประกาศขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 18 ตุลาคม 2561 59
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 12 ตุลาคม 2561 35
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 12 ตุลาคม 2561 45
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ตุลาคม 2561 41
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายออกจากบัญชี 11 ตุลาคม 2561 48
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ 09 ตุลาคม 2561 60