ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ 30 พฤศจิกายน 2560 24
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 พฤศจิกายน 2560 23
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องวิเคราะห์ความหนืด 30 พฤศจิกายน 2560 26
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องTexture 30 พฤศจิกายน 2560 18
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 30 พฤศจิกายน 2560 11
วันที่ 29 พฤศิจกายน 2560 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 29 พฤศจิกายน 2560 17
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว (Overlay Asphalt Concrete) ผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2560 11
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 29 พฤศจิกายน 2560 15
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด) 28 พฤศจิกายน 2560 12
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรถทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2560 21