ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลางจ้างทำแปลงเรียนรู้(นาแปลงใหญ่ ปี60) 17 พฤษภาคม 2560 191
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบรรทุกขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว(โครงการฯข้าวมะลิครบวงจรปี60) 15 พฤษภาคม 2560 304
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 03 พฤษภาคม 2560 203
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพคงเหลือ ปี 2558 03 พฤษภาคม 2560 316
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันอบ) จำนวน 6,000 ลิตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี 28 เมษายน 2560 189
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพลาสติกใส 26 เมษายน 2560 198
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 26 เมษายน 2560 216
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 198
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 233
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 29 มีนาคม 2560 188