ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อกล่องพลาสติกใส 26 เมษายน 2560 194
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 26 เมษายน 2560 207
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 193
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 19 เมษายน 2560 229
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 29 มีนาคม 2560 178
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 มีนาคม 2560 230
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ 14 มีนาคม 2560 285
ศูนย์วิจัยขา้วชุมแพรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 03 มีนาคม 2560 400
ตารางแสดงราคากลาง(จัดซื้อวัสดุการเกษตร คก.นาแปลงใหญ่ ปี 60)ศมข.ขอนแก่น 28 กุมภาพันธ์ 2560 304
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย : ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและข้าวเสื่อมสภาพฯ ปีงบประมาณ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2560 217