ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 25 กรกฎาคม 2560 174
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 25 กรกฎาคม 2560 153
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ 21 กรกฎาคม 2560 228
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 20 กรกฎาคม 2560 222
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีองยุธยา เรื่องคุณลักษณะเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม 13 กรกฎาคม 2560 272
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยาคุณลักษณะเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 13 กรกฎาคม 2560 272
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 383
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง) 13 กรกฎาคม 2560 197
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13 กรกฎาคม 2560 236
ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 13 กรกฎาคม 2560 251