ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภูมิภาค

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 November 2560 182
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว (Overlay Asphalt Concrete) ผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 November 2560 223
ศวข.แพร่ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลบ.ม. และระบบกรองน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง 22 November 2560 168
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 22 November 2560 231
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 22 November 2560 158
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 22 November 2560 165
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ ๑ หลัง ด้วยวิธี e-bidding 22 November 2560 148
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธี e-bidding 22 November 2560 142
ศวข.แพร่ ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 21 November 2560 147
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 November 2560 163